Titulinis Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

Prekių pristatymas

Jeigu tai yra fizinis produktas, nemokamai užsakymą galite atsiimti darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 14 val „Strazdanėlių“ darželyje. Adresas: Mokyklos g. 6, Vilnius.

Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas, Klientas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo – pardavimo sutarties vykdymu.

Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Klientų teises šioje Parduotuvėje įsigijus prekes reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583). Šiems santykiams, be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105) (toliau – Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės).

Nekokybiškų prekių įsigijimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Administratorius garantuoja prekių kokybę, todėl gavus nekokybišką prekę būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Administratorių. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš Administratoriaus reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (nekokybiška prekė per protingą terminą bus pakeista į kokybišką – Administratoriaus kaštais nekokybiška prekė susigrąžinama iš Kliento bei nemokamai pristatoma kokybiška); atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Administratoriui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Klientas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Klientas turi teisę grąžinti kokybišką prekę, kuri jam nepatiko, pranešdamas apie tai raštu Administratoriui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės, kurios nėra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punktą, gali būti grąžintos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pardavimo dienos. Tokiu būdu prekių keitimui ir grąžinimui, kurios įsigytos šioje Parduotuvėje, taikomos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nėra vertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. Administratorius, gavęs Kliento išsiųstą prekę, per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžiną Klientui už prekę sumokėtus pinigus. Klientas supranta, jog jis neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti sutarties (konkretaus užsakymo), jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Klientas pažeidė pakuotės apsaugas. Administratoriui nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Klientas įsipareigoja atlyginti Administratoriui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami.

© 2024 Muzikija

Susisiekite

Tel.: +37061643423
Tel.: +37061643421
El. p.: studijos@strazdaneles.lt

Meniu

Leidiniai Užduotys Taškai Mokytojams D.U.K. Kontaktai Privatumo politika Slapukų nustatymai Pirkimo taisyklės Prekių pristatymas ir grąžinimas

Tapti platformos autoriumi

Kviečiame būti UAB „Muzikija“ bendruomenės dalimi ir dalintis turimu leidinių ar knygų turiniu, kuris bus konvertuojamas į skaitmeninį ir atitinkamai papildytas tekstais, žaidimais, muzika, video ir kt.

Tokiu būdu, vaikas nusipirkęs knygutę gauna ne tik fizinį daiktą, tačiau ir dar daugiau, kuomet prisijungęs prie platformos gali įgalinti savo fizinę knygutę ir papildomą turinį gauti per kompiuterį, planšetę ar telefoną, stimuliuojant ne tik žodinį supratimą, bet ir vaizdinę atmintį, klausą, lytėjimą, kritinį mąstymą (sprendimo pasirinkimą).

Užpildykite šią formą ir susisieksime dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių!

Sekite mus